Bolyai Matematika Csapatverseny Középiskolásoknak

A Bolyai csapatversenyek sorában fiatalnak számít a csupán második éve megrendezésre kerülő középiskolás matematika csapatverseny. A diákok versenyre való felkészítésén kívül munkaközösségünk vállalta az iskolai forduló megrendezését is, úgy, ahogy azt a többi tantárgyi kategória esetében már évek óta tesszük. Szaktanárként nagyon örülök annak, hogy vannak olyan középiskolás diákok, akik szívesen megmérettetik magukat e nem könnyű tantárgyból.

Tovább a cikkhez

Országos döntőn jártak iskolánk tanulói

2016. december 10-én Budapesten rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos fordulóját, amelyre azokat a csapatokat hívták be, akik a megyei fordulóban 1. helyezést értek el. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 7. és 8. osztályosok kategóriájában is a mi iskolánkból kerültek ki az elsők.

Tovább a cikkhez

Junior Prima díj

2016. november 29-én tizenegy fiatal kutató vehetett át Junior Prima díjat a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Köztük volt dr. Antal László is (az első sorban balról a harmadik), gimnáziumunk egykori diákja, aki a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének adjunktusa. A rangos elismerést főként a bihari márna felfedezésével érdemelte ki. Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Dr. Antal László

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • 2017. január 21-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát 2017. január 26-án 14 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2017.01.30-án 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és– kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 012-es terem

AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2017. február 9-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS RENDJÉT ÉS A FELVÉTELI SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
  • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
  • 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

Terematlétika 2016. 12. 29.

A terematlétika versenyt a Benedek Gábor Sportcsarnokban rendezték, a hagyományoknak megfelelően, 2016. 12. 29-én. A versenyen kb. 120 résztvevő indult el, 7 korcsoportban. A verseny egyedülálló abban, hogy az óvodástól a felnőtt korosztályig bárki versenyezhetett.

Tovább a cikkhez

Ablakdíszítő verseny

Az adventi időszakban az otthonainkhoz hasonlóan ünnepi pompába öltöztettük az iskolát is. Bár az áruházak kínálatában temérdek dísz fellelhető, izzósorok, gyöngyfüzérek, a hangulat megteremtése mégsem feltétlenül igényel nagy befektetést. Az adventi ablakdíszítés akár a legolcsóbb alapanyagból,  papírból is elkészíthető. Bizonyíték erre a gimnáziumunk diákjaiból verbuválódott kis csapatok által elkészített földszinti ablakdíszek . Garantáltan mesés végeredményt láthatunk.

Tovább a cikkhez

Teremszépségverseny

Gimnáziumunkban hagyományteremtő célzattal került megrendezésre a Teremszépségverseny. Szeretnénk kiaknázni azt a motiváló erőt, amely egy olyan környezetben rejlik, amelyikben jól érzik magukat a diákok, hiszen a napjuk nagy részét itt töltik az iskolában. Minden osztály az osztályfőnökeik segítségével, irányításával, akár a szülők bevonásával szépítette, dekorálta a maga osztálytermét.

Tovább a cikkhez

2016 karácsonya

Szép hagyományunkat követve idén is megtartottuk az iskolai karácsonyi ünnepséget, s a lelkünk most is megemelkedhetett tanulóink, tanáraink együttműködése és a sok nemes gondolat közvetítése által.

Tovább a cikkhez