SIKERES AKKREDITÁCIÓ

LanguageCert Nyelvvizsgahely lett a gimnázium.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az akkreditációs eljárás lezárult, a LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont nyelvizsgahelye lett gimnáziumunk. A benyújtott kérelem és a helyszíni szemle során készült szakértői jelentés alapján az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya által, 2018.01.11-én kiadott határozat alapján megkaptuk az engedélyt, hogy vizsgahelyként működjünk.

A honlapon olvasható minden közérdekű vizsga információ( vizsgaleírás, vizsgaidőpontok, vizsgadíjak).  Gimnáziumunkban első alkalommal, márciusban szervezünk nyelvvizsgát. A jelentkezés módja, pontos időpont a weboldalunkon lesz olvasható.

Minden kedves nyelvvizsgázót szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 59/511-114

e-mail cím: nyelvvizsgaklg@gmail.com

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

 intézményvezető

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • január 20-án 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát január 25-én 14 órától

 A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv: a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2018.01.26-án 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és– kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 012-es terem

AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

  A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2018. február 8-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS RENDJÉT ÉS A FELVÉTELI SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
  • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
  • 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

          intézményvezető

Érettségiző diákok figyelem!

A határidő (február 15.) közeledtével érdemes áttekinteni, hogyan kell/lehet az érettségi vizsgára jelentkezni. Alapvetően három esetet kell megkülönböztetnünk:

            1          végzős diákjaink az ún. rendes érettségi vizsgára jelentkeznek,

            2          alsóbb éves tanulóink ún. előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek,

            3          korábban végzett diákjaink ún. kiegészítő, ismétlő, vagy javító érettségi vizsgákra jelentkezhetnek.

Tovább a cikkhez

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ – alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, mely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az  a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Tovább a cikkhez

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

EFOP 3.2.3-17

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül  a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra a Karcagi Tankerületi Központ, mint Kedvezményezett által, EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számon, 2017.06.01. napon benyújtott támogatási kérelmet támogatásban részesítette.

Az elnyert pályázati összeg: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi alapfeladattal – 11 347 431 Ft

Tovább a cikkhez

Nyelvi előkészítőre jelentkező általános iskolások figyelem!

Angol nyelvi tanulmányi verseny nyolcadikos tanulók számára

Az általános iskolás tanulók számára tanulmányi versenyt szervezünk angol nyelvből 2018. január 26-án 15 órától. Az angol írásbeli verseny,- amely 50 pontos lesz- egy nyelvhelyességet, szókincset mérő tesztrészből és egy olvasott szöveg értéséből fog állni. A versenyen való részvétel segíti a sikeres felkészülést, valamint, a verseny sikeres teljesítésével a legeredményesebb diákok plusz pontot szerezhetnek a felvételi pontszámukhoz.

Tovább a cikkhez

Városi Terematlétika Verseny

A Városi Terematlétika Versenyt 22. alkalommal rendezték meg a Benedek Gábor Sportcsarnokban. 2017. 12.29-én 126 fő mérte össze az erejét az óvodástól a szenior korosztályig. Az összetett eredmények alapján iskolánk diákjai az alábbi eredményeket érték el.

Tovább a cikkhez

Erasmus+ hírek

A Cool science for young scientists pályázat keretében elkezdtük a kísérletek lebonyolítását. A két év alatt három területen tevékenykedünk majd (víz, levegő, és tűz) Elsőként a víz három halmazállapotát vizsgáljuk meg, ezekkel kapcsolatosan végzünk kísérleteket és kapunk magyarázatot a természet törvényszerűségeire. Dékány László tanár úr vezetésével a jeges kísérleteket a hatodik osztályosokkal, a víz folyékony halmazállapotával kapcsolatos kísérleteket pedig az ötödik osztállyal végeztük. A kísérletekről készült fotók itt, a videó itt, a feladatlapok pedig itt találhatók. December hónapban Monok Péter tanár úr is bemutatott néhány kísérletet a víz tulajdonságaival kapcsolatban. Az erről készült videó itt látható.

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja