All posts by klgadmin

Olimpiai Reménységek Versenye

Lengyelország, Poznan

2018.09.14-16

Iskolánk diákjai  Párdi Viktória 10.A.,  Szabó Lili 10.C., Fülöp Fatime 10.B. , Kulcsár Csenge Emese 10.C  vettek  részt ezen a regattán. 35 ország versenyzőivel kellett megmérettetni magukat. Az idei év legrangosabb viadala került megrendezésre a 15-17 éves korosztály számára kajak-kenu sportágban.

Tovább a cikkhez

AJÁNDÉK DIGITÁLIS ZONGORA

A Kossuth Lajos Gimnáziumban a gesztor intézmény, valamint 4 tagintézményünk, a KLG Kossuth Lajos Általános Iskolája, a KLG Nagyiváni Általános Iskolája és a KLG Tiszaszőlősi Általános Iskolája a 2018-19-es tanévet a Karcagi Tankerület ajándékával, egy Yamaha Arius YDP163 típusú zongorával kezdhette.

Tovább a cikkhez

TESTVÉRISKOLAI TALÁLKOZÓ LENGYELORSZÁGBAN

A gimnáziumban fontos feladatunknak tartjuk a nyelvtanulást támogató környezet megteremtését, vagyis annak lehetővé tételét, hogy a diákok a tanóra keretein kívül is találkozzanak az idegen nyelvvel. Csereprogramok, külföldi kirándulások, projekttalálkozók alkalmával a diákok szabadabban, életszerűbb szituációkban fejleszthetik nyelvtudásukat.
A lengyel Plonsk városával, illetve iskolájával 3 éve kialakult kapcsolat lehetőséget ad „rendhagyó” nyelvi órák megtartására-e-mail kapcsolat, skype, messenger segítségével. A kapcsolattartás a közös nyelv, az angol nyelv segítségével valósul meg. A nyelvtanulás terén tehetséges diákjaink második alkalommal kaptak lehetőséget arra, hogy Lengyelországba utazzanak, ahol továbbfejleszthették nyelvtudásukat. A találkozó fontos célja volt egymás kultúrájának megismerése, a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése. Örök élménnyel és talán életre szóló barátságokkal tértünk haza.
A szeptember 12-16 között megvalósuló testvériskolai találkozó megvalósítására Tiszafüred város önkormányzata által kiírt Civil pályázaton a Korszerűsödő Gimnázium Alapítvány által elnyert összeg adott lehetőséget. A pályázó és a találkozó szervezője: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó, intézményvezető/kuratórium elnöke. Kísérő pedagógus: Kátai Andrea. A találkozón résztvevő diákok: Dékány Lili, Pető Hanna, Gál Dorina, Pásztor Fanni Miléna, Cserniczky Márk, Kovács Barnabás.
Dr. Pásztorné dr. Vass AnikóTovább a cikkhez

ÖKOISKOLA

A Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ökoiskola cím pályázatán. Ezáltal a tagintézmény 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig jogosult az ÖKOISKOLA címre és a logó használatára.

A cím viselésével a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak az elismerése, melynek eredményeképpen a növendékek számára természetessé válik az egészség-és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.

Menzabefizetés

A menza befizetésére 2018. szeptember 18-19.-én (kedd-szerda) van lehetőség.

A pótbefizetési időpontja: 2018. szeptember 24. (hétfő).

Kívül-belül jó iskola

A nyáron megújult a KLG

 

Nem kétséges, hogy az iskola az otthon után a második legjelentősebb hely az emberek életében. A Kossuth Lajos Gimnáziumban célunk, hogy intézményünk szemléletmódjával, eszközeivel jövőbe mutató, tanulásra és részvételre ösztönző közeget kínáljon, amelyre a KLG közösségének egsze büszke lehet, és amelyet minden felhasználó-diák, pedagógus, szülő-magáénak vallhat, ahová még visszatérni is jóleső érzés. Fontos, hogy az iskola épülete, a belső terek rendje, méretei, berendezése, minden, ami körülveszi a diákokat, nem csupán funkcionálisan érvényesüljön, hanem üzenet is hordozzon. Igyekszünk kihasználni a tárgyi környezet fejlesztő hatását is, mint egyfajta „néma nevelő”. Az otthonosság, a példamutatás és a környezetre való odafigyelés, mint magatartásminta erősítése révén kívánunk diákjainkra hatni.

Tovább a cikkhez

Tanévnyitó / 2018

Kegyes volt az idei naptári év a tanulóifjúsághoz: a diákok utolsó nyári hétvégéje már a szeptembert rövidítette két nappal. Így csak szeptember 3-án került sor a tanévnyitó ünnepségre iskolánkban is.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezető üdvözölte a megjelenteket: az ünneplőben felsorakozott osztályokat, a tanárokat és a szülőket s a városvezetést, valamint az iskolafenntartót képviselő vendégeket: Ujvári Imre polgármestert, Virág Tibor alpolgármestert és Sági Istvánt, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatóját.

Tovább a cikkhez

Gyorsasági és parakenu világbajnokság Montemor-o- Velho 2018.08.22-26.

Kiss Erik, iskolánk 12. C. osztályos tanulója kajak egyesben KL3-as kategóriában a „B” döntő 7. helyezést ért el. 17 évesen ez hatalmas siker, hiszen felnőtt versenyzők ellen kellett versenyeznie. 66 ország képviseltette magát ezen a világbajnokságon! Jövőre paralimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz Szegeden, ahol 10 kvótát osztanak ki.  Erik 17 évesen egyelőre a 13. a sorban!

Gratulálunk a kimagasló teljesítményéhez.

Felkészítő edző: Szabó Attila

Hajrá KLG! Hajrá Tiszafüred! Hajrá Magyarország!

   

 

Egészségtudatosság fejlesztését célzó pályázat megvalósításában veszünk részt

EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001

Az Országos Közegészségügyi Intézet EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projektjének egyik eleme a népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése alprojekt, amelyen belül a 7-18 éves korosztály egészségtudatosságának fejlesztése a cél. Az Egészségfejlesztő Mintaiskolák Hálózatanák részeként kipróbáljuk, teszteljük, és visszajelzést adnunk a legkorszerűbb oktatási módszerek alapján elkészített, széles körű, egymásra spirálisan építkező tananyagról, mely harmonizál a Nemzeti alaptantervvel. Az egészségfejlesztéssel foglalkozó modulokat és tananyagot úgy alakítjuk ki, hogy módszertana lehetővé teszi a pedagógusok és az iskola idejéhez, kapacitásához történő  alkalmazkodást és az iskola idejéhez, kapacitásához történő alkalmazkodást. Innovatív módszerek, kész egészségfejlesztési anyagok, kész óravázlatok segítik a pedagógusok munkáját. A modellprogramra felkészítő képzésen vesz részt az intézményből 2-3 fő. (2018. október – 2019. január)

Tovább a cikkhez