SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ – alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, mely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az  a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Tovább a cikkhez