PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY EGERBEN

A „Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében” elnevezésű EFOP-3.2-14-17 pályázat

Az Eszterházy Károly Egyetem 2018.május 31-én rendezte meg Nyelvtanulással a boldogulásért projektnyitó rendezvényét. Dr. Liptai Kálmán rektor úr köszöntőjét követően Majorosné Kovács Györgyi ismertette a projekt szakmai programját. Konstruktív párbeszéd, tanulói autonómia, a legeredményesebb tanulási technika és a motiváció felfedezése: egyebek között ezek szerepelnek a projekt céljai között, tudhattuk meg Majorosné Kovács Györgyi projektvezetőtől. Az úgynevezett projekt alapú nyelvi foglalkozásokon a fiatalok választhatnak majd a dráma, a kreatív önkifejezés és a kreatív írás kurzusok közül, lesznek tanórán kívüli foglalkozások, online feladatok, nyelvi tábor, s különféle találkozók, melyek mind nyelvi felkészültségüket szolgálják. A projekt részét képezik hazai- és külföldi tanulmányutak is. A dr. Dolmányos Péter az idegennyelv-oktatás múltját és jelenét elemezte Magyarországon, kitekintve az Európai Unió országaira Idegennyelv-oktatás Magyarországon-honnan, hol, hová? című rövid előadásában. A dékánhelyettes úgy véli, ki kell emelni a nyelvi oktatást a tantárgyak sokaságából, hisz továbbra is problémát jelent az is, hogy a nyelvvizsga megszerzése nem azonosítható a használható nyelvtudással. A projekt jelentőségéről egy másik szakmai megvalósító: Karin Macdonald is beszélt, kiemelte a csapatmunkát, a választási lehetőséget, valamint a tanulásmódszertant, mely meglátásai szerint közelebb vezetheti a diákokat ahhoz, hogy magabiztosan használják nyelvi tudásukat. A megnyitó zárásaként együttműködési megállapodásokat írtak alá a programban résztvevő intézményekkel.

 

Tovább a cikkhez

LANGUAGECERT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ

(4 hét, július 2-27.)

Nyári intenzív angol nyelvtanfolyamainkat azoknak ajánljuk, akik rövid idő alatt szeretnék angoltudásukat fejleszteni. A tanfolyam felépítésének köszönhetően akár egy teljes szintet is fejlődhet angoltudása a 4 hetes nyári időszakban. A szuper intenzív angol nyelvtanfolyam sikeressége az intenzitásában rejlik, hiszen négy hét alatt a nyelv beépül mindennapjaiba.

Nyári intenzív angol tanfolyamunk jellegzetességei:

 • 4 hetes, 80 órás turnust indítunk, 4X5 óra (1 óra 45 perc)
 • a turnust hétfőtől csütörtökig tartjuk, a délutáni órákban, 14.00-19.00
 • a nyelvi készségfejlesztést négy területre fókuszáljuk: beszédkészség, hallás utáni szövegértés, olvasási- és íráskészség,
 • barátságos környezetet és élvezetes tanórákat biztosítunk,
 • angol nyelvtanfolyamunkon magasan képzett, vizsgáztatói tapasztalattal rendelkező angoltanártól tanulhat,
 • kis létszámú csoportban hatékony felkészítés,
 • akkreditált LanguageCert nyelvvizsgahelyen tanulhat, ahol később vizsgázhat is.

Kiknek ajánljuk a nyelvtanfolyamot?

 • középiskolai diákoknak, akik a szeptemberi vizsgára szeretnének felkészülni
 • főiskolásoknak/egyetemistáknak, akiknek a nyár ideális a nyelvvizsgára felkészüléshez
 • felnőtteknek, akiknek a munkavállaláshoz szükséges a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése
 • „Just for fun”, mert angolul tanulni/tudni jó

Felkészítés:

A felkészítő keretein belül begyakoroljuk a LanguageCert nyelvvizsga írásbeli típusfeladatait. A nyelvvizsga témaköreinek feldolgozásával fejlesztjük a nyelvtanulók beszédkészségét, szókincsét, csiszoljuk a hallott szövegértő képességét.

Tanfolyam ára:

 • 60.000 Ft/fő
 • befizethető a gimnáziumban kérhető sárga csekken

Jelentkezés módja:

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola titkárságán (5350 Tiszafüred, Baross u.36.)

 • hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig
 • pénteken 8.00-12.00 óráig
 • jelentkezni lehet június 25-ig (A tanfolyamot minimum 10 fő jelentkező esetén indítjuk.)

Elérhetőség:

#zölden jobb

A Kossuth Lajos Gimnáziumban- csatlakozva a Zöldenjobb mozgalom felhívásához -2018.06.01-én a diákok és a pedagógusok zöld felsőrészt viseltek. Ezzel fejezték ki a környezettudatosság, valamint a szelektív hulladékgyűjtés iránti elkötelezettségüket.

Az intézményünkben tanító pedagógusok fontosnak tartják, hogy a környezettudatos szemléletmód eljusson a diákjainkhoz és ezáltal egy élhetőbb környezetet alakítsunk ki.