DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

EFOP 3.2.3-17

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül  a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra a Karcagi Tankerületi Központ, mint Kedvezményezett által, EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számon, 2017.06.01. napon benyújtott támogatási kérelmet támogatásban részesítette.

Az elnyert pályázati összeg: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi alapfeladattal – 11 347 431 Ft

Napjainkban a digitalizáció a fejlődés, a versenyképesség és a jólét egyik ösztönzője, ezért kell hangsúlyt helyezni a digitális fejlesztésekre. Az egész életen át tartó tanulás a digitális ismeretek esetében nyeri el legteljesebb jelentését, hiszen a digitalizáció nemcsak a tanulás tárgya, hanem egyben a tanulás talán leghatékonyabb platformja is. A felnövekvő generáció munkaerőpiaci esélyét és helyzetét jelentős mértékben befolyásolja az oktatási rendszer digitális felkészültsége. A jelenben dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben. A felkészülés legjobb eszköze természetesen az oktatásban való tudatos részvétel, az egész életen át tartó tanulás.

A jövőiskolájával szembeni követelmények:

  •  minden diák és tanár digitális eszközöket használ,
  • digitális módszertanok és digitális tananyagok szerint folyik az      oktatás,
  •  az iskolai adminisztráció is digitálisan zajlik.

Ehhez azonban egy nyitott oktatási rendszerre van szükség, mely szemléletmódjában, módszertanaiban és követelményeiben is megfelel a digitális kor elvárásainak. A munkaerőpiaci helyzet jelenlegi alakulását tekintve elmondható, hogy diákjaink jelentős része fog olyan munkahelyen dolgozni, ahol elengedhetetlen a magas szintű digitális írástudás. Célunk, hogy az alapokat és annál kicsit több tudást szerezzenek az iskolai évek alatt. Bízunk abban, hogy a műszaki ismeretek, illetve a digitális ismeretek ötvözésével jó szakemberek kerülnek ki az intézményünkből, mi pedig motiválttá tesszük számukra, hogy ez irányba tervezzék pályaválasztásukat.

A projekt fenntartása: a projekt megvalósítása befejezésétől 3 évig kötelező.
Ez alatt az idő alatt vállaljuk az adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára, és biztosítjuk a kapcsolattartásra szolgáló fórumot. A fenntartási időszak alatt a beszerzésre kerülő oktatást segítő eszközöket rendeltetésszerűen alkalmazzuk a tanórák keretében. Továbbá a választott pedagógiai módszertanok beépítésre kerülnek a bevont intézmények pedagógiai programjába, melyeket a megvalósítás és a fenntartás ideje alatt rendszeresen alkalmaznak pedagógusaink.

A digitális pedagógiai módszerekkel és eszközökkel fejleszteni kívánt területek:

  1. Matematikai képességeket fejlesztését támogató módszerek

A program megvalósításának célcsoportjai a 6. A és 9.A osztály.

A módszertani kultúra IKT eszközökkel való támogatása során a pedagógusok és a tanulók esetében is fejlődik a digitális írástudás, kompetencia. Az IKT beépülése a matematika tanításába tantárgyközi kapcsolatok fejlesztését biztosítja. Digitális tananyagok elérési lehetőségének biztosítása által a pedagógusok érdeklődésének felkeltése történik. A diákok életkori sajátosságaihoz alakított interaktív tananyagok, feladatlapok készülnek.

  1. SNI-s gyermekek fejlesztése

SNI-s tanulóink természetesen integráltan tanulnak intézményünkben . Ezáltal hangsúlyossá válik, hogy az informatikai eszközök használata során az ő tevékenységeiket is megkönnyítsük, felkészülésüket támogassuk.

  1. Pedagógus továbbképzések

A pályázati munka során az intézmény matematika szakos és informatika szakos pedagógusaira számítunk. Demján Mária, Szabóné Gyöngy Gyöngyi, Tóth Judit, Kovács Péter matematika, és Tudeszéné Pallagi Erika és Rédai Attila informatikus kollégákra. A pályázati program felhasználója azonban a tantestület körülbelül fele, mivel részt vesznek az informatikai továbbképzésen, vagy a későbbiekben alkalmazni fogják a közvetlen résztvevők által átvett és kipróbált módszertani csomagokat, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot.

Az intézményünkben alkalmazásra kerülő digitális pedagógiai csomagot az alábbi tanuló- csoportokban kívánjuk alkalmazni:

2017-2018 : 6.A , 7.A

2018-2019 :8.A ,9.A

2019-2020: 10.A, 11.A

A GEOMATECH rendszer alkalmazásához és a felhasználás támogatásához szolgáltatott képzés két modulból áll:
a.)GEOMATECH@Látható matematika – 60 kredites, 60 kontakt órás képzés a pályázat kezdetét követő első „tanfélévben”
b.)GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat – egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning (12 kontakt és 72 óra online óra) formában. A képzés két tanítási félévben történik 12-12 héten keresztül heti 2 óra elfoglaltságban.
A pályázatba bevont 6 fő pedagógus mind a két képzést elvégzi.

A beszerzendő IKT eszközök:

Huawei media pad t3 8.0   32 db

Tároló tableteknek        1 db

Fujitsu Livebook T937  1 db

TT-7516UB-Touch panel 75″- 4K   2db

WB52-30- PC modul touchpanelhez  2 db

Craftbot XL 1db

Epson EB-580    5 db

Zyxel Dual Band router        2db

MoreToMath alapcsomag -30 fős csoporthoz   1db

Mindezen IKT eszközök mellett további, a digitális pedagógiához tartozó eszközt is be kívánunk szerezni: Programozható robot

Fejlesztésünk legfontosabb eredménye, hogy fejlődnek tanulóink digitális kompetenciái, melyet később megfelelően tudnak hasznosítani, elmélyíteni. A digitális pedagógia hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink készségszintű, alkalmazóképes informatikai tudással kerüljenek a középiskolába, majd a munka világába. A fejlesztés hatására várhatóan emelkedik a természettudományos megismerés iránt érdeklődő tanulók száma, illetve a műszaki tudományok iránt érdeklődők száma is. A digitális készségek hosszú távon segítik a hatékony tanulást. Az infrastrukturális fejlesztés a programban részt nem vevő diákok számára is elérhetővé válik Az SNI-s. BTM-s tanulók bevonása, megsegítése révén érvényesülnek az esélyegyenlőségi szempontok. Az információ minden tanuló számára hozzáférhetővé válik, intézményi szinten csökkennek a társadalmi különbségek.

Az akkreditált pedagógus képzések támogatják a digitális módszerek hosszú távú alkalmazását, valamint erősítik pedagógusaink digitális kompetenciáit. A támogató szolgáltatások a hosszú távú gyakorlati megvalósításhoz nyújtanak segítséget, hisz elhárítják a felmerülőakadályokat, a részt vevő, a programba bevont és a program iránt érdeklődő pedagógusok számára.

A projekt révén intézményi szintűvé válhat a digitális tehetséggondozás. Beépül a gyakorlatba az online információszerzés, elektronikus mérés-értékelés, mely a papír és nyomtatófesték megtakarításával a fenntarthatóság, a környezetvédelem szempontjából is fontos.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

  intézményvezető