KÜLÖNLEGES AJÁNDÉK KERÜLT 3 DIÁK FENYŐFÁJA ALÁ

“Szép dolog belenézni a szemébe annak, akit éppen megajándékoztunk.”
/Jean de la Bruyére/

A Karcagi Tankerületi Központ jóvoltából az idén karácsonykor valamennyi tagintézményünkben egy-egy rászoruló, azonban anyagi körülmények ellenére jó vagy kiváló tanuló gyermeket megjutalmazhattunk egy laptoppal.
A gimnáziumban 3 arra érdemes, kiváló vagy jó tanuló, szorgalmas, az iskolai közösség életében kiemelt szerepet betöltő tanuló karácsonyfája alá került egy-egy laptop.

 

Nagy György

Gyuri iskolánk nyolcosztályos gimnáziumi tagozatának 12. A osztályos diákja. Két fiatalabb testvére is nálunk tanul szintén kiváló eredménnyel. Gyuri szorgalmas, kötelességtudó, mindig tiszteletteljes diák. Rendkívül segítőkész, udvarias fiú, aki nemcsak kérésre, de magától is meglátja, ha valakinek segíteni kell. Nyitott, jó humorú, igazi csapatjátékos. Nyugodt, megfontolt személyisége miatt mindenki kedveli, tanárai és társai is. Átgondolt véleményével, döntéseivel az osztályközösséget is formálja. Szerény, visszahúzódó, csöndes, nem szeret a középpontban lenni. Tanulmányi munkája mindig kitűnő volt, minden tanév végén nevelőtestületi, illetve több tantárgyból is szaktanári dicséretet kapott. Különösen a reál tantárgyak érdeklik, matematikából és fizikából rendszeresen indult versenyeken is, például a Bolyai matematika versenyen. Ilyen irányban szeretne továbbtanulni is, mérnöknek készül. Komplex középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Szívesen sportol, leginkább focizni szeret. Ilyen versenyeken is szívesen indul. Minden rábízott feladatot precízen és maximálisan teljesít. Munkája tükrözi gondolkodásmódját és személyiségét, mindig rendezett, logikus, precíz. Szorgalma, jelleme, hozzáállása példaértékű.

György Erika

György Erika 2015-ben kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Halkszavú, visszahúzódó lányt ismerhettünk meg a személyében, aki már a kezdetektől a jó magaviseletével kiemelkedett a társai közül. Néha kisebb biztatásra szorul, különösen a közszereplések alkalmával. A maga csendességével, szerénységével mégis amikor csak tudja segíti osztályát és osztálytársait. Amikor csak teheti süteményt süt egy mikulás partira vagy bármely iskolai rendezvényre. A közösségi programokban aktívan részt vesz. Osztálytársai szeretik, figyelnek rá, meghallgatják a véleményét. Egy sportversenyen, hogy az osztályt méltóan képviselje, még gyorsan futni is megtanult. Tanulmányi átlaga mindvégig négy egész fölött volt. Szabadidejében szívesen írogat, sajnos titokban teszi, ennek ellenére az elmúlt tanévben egy Városi Könyvtár által meghirdetett novellaíró versenyen írásával második helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá.
Erika természetesen szeretne továbbtanulni a lehetőségekhez mérten, elsősorban valamelyik felsőoktatási intézményben, ha nem sikerül, OKJ-s képzésben kíván részt venni.

Kis Károly

Kis Károly a 12. C osztály tanulója. Három éve érkezett az iskolánkba. A 9. évfolyamot Karcagon végezte, ahol rendvédelmi osztályba járt, rendszeresen sportolt, futballozott. Iskolánkba kerülve minden értelemben új életet kellett kezdenie. Osztálytársait nagyon megrendítette, ami vele történt. Egy nagyon jó, befogadó osztályközösség tagja lett, ami segítette az itteni beilleszkedését. Szorgalma, fegyelmezett viselkedése és hatalmas akaratereje hozzásegítette, hogy itt is megállja a helyét. Az idei félévben szinte csak négyeseket, ötösöket szerzett, 0,8-et javult a tanulmányi átlaga Nagyon komoly továbbtanulási szándékai vannak. A Debreceni Egyetem szociálpolitológia szakára szeretne menni. A nyelvvizsga elvárásait még nem teljesítette, de rövid távú tervei közt szerepel a középfokú bizonyítvány megszerzése.

Reméljük a laptop nagy segítséget jelent mind a három végzős diáknak gimnáziumi, majd az egyetemi tanulmányaik idején is.