Közösségi szolgálat

Kedves KLG-s Diákok!

Gyárfás Csaba vagyok a Kossuth Lajos Gimnázium iskolai közösségi szolgálati koordinátora. Ezzel a kis összefoglalóval szeretnék tájékoztatást adni nektek az iskolai közösségi szolgálati munkákról.

Minden tanulónak, aki 2016. január 01. után szeretne érettségi vizsgát tenni, rendelkeznie kell legalább ötven óra közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolással, ami az érettségi vizsgák megkezdésének kötelező feltétele.

Iskolánkban az 50 órát, az első három évfolyamon (9-11. osztály) kell teljesítenetek, de ez akár több projekt keretében, több fogadóintézménynél is lehetséges. Ennek nagy előnye, hogy különféle dologban próbálhatjátok ki magatokat. Arra is van lehetőség, hogy akár egy év alatt egy nagyobb projekt, vagy több kisebb megvalósuló program keretében munkálkodjatok. A feladat elvégzése kötelező, de ti magatok határozhatjátok meg, hogy hol és mivel foglalkoznátok szívesen, ha lelkesen végzitek választott munkáitokat, akkor akár egész életetekre szóló kellemes élményekben lehet részetek.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei (melyek közül a tanév elején kell választani legalább egyet):

  1. a) egészségügyi;
  2. b) szociális és jótékonysági;
  3. c) oktatási;
  4. d) kulturális és közösségi;
  5. e) környezet- és természetvédelemi;
  6. f) polgári és katasztrófavédelmi;
  7. g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben igazoltatnia kell, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

Az iskolai közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemei:

A tanuló a tanév elején kapott Jelentkezési lapot kitöltve a megjelölt határidőig átadja az osztályfőnökének. A Jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásával az iskola és a felek Együttműködési megállapodást kötnek, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatait, a felelősségi köreiket és feladataikat, a fogadószervezet mentorának nevét és elérhetőségét.

A tanuló a teljesített órákat igazoltatja a szolgálati helyen a mentorral a Közösségi szolgálati naplójában.

Az osztályfőnök a tanév végén, az osztálynaplóban és a törzslapon rögzíti a közösségi szolgálat teljesítését.

Az iskola igazgatója a közösségi szolgálat befejeztével, annak legalább 50 órányi teljesítéséről, igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

A közösségi szolgálat helyszíne

A diákok közösségi szolgálati tevékenységet nem csupán az iskola honlapján felsorolt intézmények által felkínáltak közül választhatnak. Például lehetőségük van országos szervezetek által meghirdetett akciókban, projektekben is részt venni, az iskolai koordinátorral történt előzetes egyeztetés után.

Iskolánk támogatja, hogy tanulóink saját maguk is keressék a további munkalehetőségeket. Amikor egy tanuló megtalálta a számára megfelelő tevékenységet, mely még nem szerepel intézményünk kínálatában, egyeztetnie kell iskolánk koordinátorával róla. Az alkalmasnak ítélt fogadóintézménnyel felvesszük, a kapcsolatot részére egy Együttműködési megállapodást kötünk. A mindkét fél által aláírt példányok egyikét visszajuttatjuk a fogadó intézménynek, a másik példány az iskolában marad.

További információkat iskolánkkal kapcsoltban álló fogadóintézményekről és az aktuális munkaajánlatokról iskolánk honlapján találhattok.

Bővebb általános tájékoztatást az iskolai közösségi szolgálatról a következő webcímen kaphattok: http://kozossegi.ofi.hu/

Kellemes élményekben gazdag munkát kívánok nektek!

Gyárfás Csaba koordinátor

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja